Siyum in honor of Rav Grossman Saturday April 21, 2018
6 Iyyar 5778
Today's Daf is Zevachim 8
113 days left until we start Menachos
Home (Today's Daf)
About Rav Grossman
Downloads
Mishnayos
Chumash
Calendar
Tapes and CDs
Yasher koach
Links
Join mailing list
Help
FAQ

Join Mailing List

Machzor 14
Bava Kama

Machzor: 11 12 13 14 15

Masechta: Brachos Shabbos Eruvin Pesachim Shekalim Yoma Succah Beitzah Rosh Hashanah Taanis Megilah Moed Katan Chagigah Yevamos Kesuvos Nedarim Nazir Sotah Gitin Kiddushin Bava Kama Bava Metzia Bava Basra Sanhedrin Makkos Shevuos Avoda Zarah Horayos Zevachim Menachos Chulin Bechoros Erchin Temurah Kerisus Meilah Nidah

SatNov 04 2023Bava Kama220 Heshvan 5784
SunNov 05 2023Bava Kama321 Heshvan 5784
MonNov 06 2023Bava Kama422 Heshvan 5784
TueNov 07 2023Bava Kama523 Heshvan 5784
WedNov 08 2023Bava Kama624 Heshvan 5784
ThuNov 09 2023Bava Kama725 Heshvan 5784
FriNov 10 2023Bava Kama826 Heshvan 5784
SatNov 11 2023Bava Kama927 Heshvan 5784
SunNov 12 2023Bava Kama1028 Heshvan 5784
MonNov 13 2023Bava Kama1129 Heshvan 5784
TueNov 14 2023Bava Kama121 Kislev 5784
WedNov 15 2023Bava Kama132 Kislev 5784
ThuNov 16 2023Bava Kama143 Kislev 5784
FriNov 17 2023Bava Kama154 Kislev 5784
SatNov 18 2023Bava Kama165 Kislev 5784
SunNov 19 2023Bava Kama176 Kislev 5784
MonNov 20 2023Bava Kama187 Kislev 5784
TueNov 21 2023Bava Kama198 Kislev 5784
WedNov 22 2023Bava Kama209 Kislev 5784
ThuNov 23 2023Bava Kama2110 Kislev 5784
FriNov 24 2023Bava Kama2211 Kislev 5784
SatNov 25 2023Bava Kama2312 Kislev 5784
SunNov 26 2023Bava Kama2413 Kislev 5784
MonNov 27 2023Bava Kama2514 Kislev 5784
TueNov 28 2023Bava Kama2615 Kislev 5784
WedNov 29 2023Bava Kama2716 Kislev 5784
ThuNov 30 2023Bava Kama2817 Kislev 5784
FriDec 01 2023Bava Kama2918 Kislev 5784
SatDec 02 2023Bava Kama3019 Kislev 5784
SunDec 03 2023Bava Kama3120 Kislev 5784
MonDec 04 2023Bava Kama3221 Kislev 5784
TueDec 05 2023Bava Kama3322 Kislev 5784
WedDec 06 2023Bava Kama3423 Kislev 5784
ThuDec 07 2023Bava Kama3524 Kislev 5784
FriDec 08 2023Bava Kama3625 Kislev 5784
SatDec 09 2023Bava Kama3726 Kislev 5784
SunDec 10 2023Bava Kama3827 Kislev 5784
MonDec 11 2023Bava Kama3928 Kislev 5784
TueDec 12 2023Bava Kama4029 Kislev 5784
WedDec 13 2023Bava Kama411 Tevet 5784
ThuDec 14 2023Bava Kama422 Tevet 5784
FriDec 15 2023Bava Kama433 Tevet 5784
SatDec 16 2023Bava Kama444 Tevet 5784
SunDec 17 2023Bava Kama455 Tevet 5784
MonDec 18 2023Bava Kama466 Tevet 5784
TueDec 19 2023Bava Kama477 Tevet 5784
WedDec 20 2023Bava Kama488 Tevet 5784
ThuDec 21 2023Bava Kama499 Tevet 5784
FriDec 22 2023Bava Kama5010 Tevet 5784
SatDec 23 2023Bava Kama5111 Tevet 5784
SunDec 24 2023Bava Kama5212 Tevet 5784
MonDec 25 2023Bava Kama5313 Tevet 5784
TueDec 26 2023Bava Kama5414 Tevet 5784
WedDec 27 2023Bava Kama5515 Tevet 5784
ThuDec 28 2023Bava Kama5616 Tevet 5784
FriDec 29 2023Bava Kama5717 Tevet 5784
SatDec 30 2023Bava Kama5818 Tevet 5784
SunDec 31 2023Bava Kama5919 Tevet 5784
MonJan 01 2024Bava Kama6020 Tevet 5784
TueJan 02 2024Bava Kama6121 Tevet 5784
WedJan 03 2024Bava Kama6222 Tevet 5784
ThuJan 04 2024Bava Kama6323 Tevet 5784
FriJan 05 2024Bava Kama6424 Tevet 5784
SatJan 06 2024Bava Kama6525 Tevet 5784
SunJan 07 2024Bava Kama6626 Tevet 5784
MonJan 08 2024Bava Kama6727 Tevet 5784
TueJan 09 2024Bava Kama6828 Tevet 5784
WedJan 10 2024Bava Kama6929 Tevet 5784
ThuJan 11 2024Bava Kama701 Shevat 5784
FriJan 12 2024Bava Kama712 Shevat 5784
SatJan 13 2024Bava Kama723 Shevat 5784
SunJan 14 2024Bava Kama734 Shevat 5784
MonJan 15 2024Bava Kama745 Shevat 5784
TueJan 16 2024Bava Kama756 Shevat 5784
WedJan 17 2024Bava Kama767 Shevat 5784
ThuJan 18 2024Bava Kama778 Shevat 5784
FriJan 19 2024Bava Kama789 Shevat 5784
SatJan 20 2024Bava Kama7910 Shevat 5784
SunJan 21 2024Bava Kama8011 Shevat 5784
MonJan 22 2024Bava Kama8112 Shevat 5784
TueJan 23 2024Bava Kama8213 Shevat 5784
WedJan 24 2024Bava Kama8314 Shevat 5784
ThuJan 25 2024Bava Kama8415 Shevat 5784
FriJan 26 2024Bava Kama8516 Shevat 5784
SatJan 27 2024Bava Kama8617 Shevat 5784
SunJan 28 2024Bava Kama8718 Shevat 5784
MonJan 29 2024Bava Kama8819 Shevat 5784
TueJan 30 2024Bava Kama8920 Shevat 5784
WedJan 31 2024Bava Kama9021 Shevat 5784
ThuFeb 01 2024Bava Kama9122 Shevat 5784
FriFeb 02 2024Bava Kama9223 Shevat 5784
SatFeb 03 2024Bava Kama9324 Shevat 5784
SunFeb 04 2024Bava Kama9425 Shevat 5784
MonFeb 05 2024Bava Kama9526 Shevat 5784
TueFeb 06 2024Bava Kama9627 Shevat 5784
WedFeb 07 2024Bava Kama9728 Shevat 5784
ThuFeb 08 2024Bava Kama9829 Shevat 5784
FriFeb 09 2024Bava Kama9930 Shevat 5784
SatFeb 10 2024Bava Kama1001 Adar I 5784
SunFeb 11 2024Bava Kama1012 Adar I 5784
MonFeb 12 2024Bava Kama1023 Adar I 5784
TueFeb 13 2024Bava Kama1034 Adar I 5784
WedFeb 14 2024Bava Kama1045 Adar I 5784
ThuFeb 15 2024Bava Kama1056 Adar I 5784
FriFeb 16 2024Bava Kama1067 Adar I 5784
SatFeb 17 2024Bava Kama1078 Adar I 5784
SunFeb 18 2024Bava Kama1089 Adar I 5784
MonFeb 19 2024Bava Kama10910 Adar I 5784
TueFeb 20 2024Bava Kama11011 Adar I 5784
WedFeb 21 2024Bava Kama11112 Adar I 5784
ThuFeb 22 2024Bava Kama11213 Adar I 5784
FriFeb 23 2024Bava Kama11314 Adar I 5784
SatFeb 24 2024Bava Kama11415 Adar I 5784
SunFeb 25 2024Bava Kama11516 Adar I 5784
MonFeb 26 2024Bava Kama11617 Adar I 5784
TueFeb 27 2024Bava Kama11718 Adar I 5784
WedFeb 28 2024Bava Kama11819 Adar I 5784
ThuFeb 29 2024Bava Kama11920 Adar I 5784